GLÖDGNING - AVSPÄNNINGSGLÖDGNING

Glödgning är en typ av värmebehandling som används för att förändra materialets struktur. Det finns ett antal olika typer av glödgning, beroende på vilka egenskaper man önskar. T ex för att minimera inre spänningar, öka plasticiteten och framför allt - minska hårdheten. Efter bearbetning kan det uppstå ytspänningar i metalldetaljerna. Ytspänningarna gör detaljerna sprickkänsliga. En uppvärmning till 550-650 °C beroende på material gör att spänningarna minskar. Avspänningsglödgning kallas den typ av glödgning då man med hjälp av värmen tar bort eventuella spänningar i stålet som kan ha uppkommit vid olika bearbetningar. Då har man lägre värme 500-600 °C tills man nått det önskade resultatet eller tills avspänningen avstannat. Observera att avkylning efter avspänningsglödgning skall ske långsamt.

NORMALISERING
Normalisering kallas den typ av glödgning som används för att återställa metallens finkorniga struktur. En termisk värmebehandlingsmetod, där metall kyls i luft efter uppvärmning för att minimiera spänningar.
Normalisering utförs för att göra materialet mer hållfast. En grovkornig metall blir finkornigare. Vid till exempel svetsning eller smide vid hög temperatur kan en detalj hettas upp så mycket att korntillväxt har uppträder i stålet. Stora korn minskar både hållfastheten (sträckgränsen) samt duktiliteten och är oönskat. Normaliseringen sker vid 30-70 grader över omvandlingslinjen (temperaturen då materialet övergår till austenit) för att sedan avkylas i luft.

MJUKGLÖDGNING
Mjukglödgning - även kallat sfärodiseringsglödgning. Stålet värms i detta fall upp till en temperatur som är högre än vid avspänningsglödgning. Här påverkas stålets struktur och man erhåller sfärisk atomstruktur i stället för lamellär struktur. Denna behandling ger ett mjukare men segare stål, vilket innebär att materialet inte blir lika sprött och klarar kyla och slag bättre. Mjukglödgning kallas den glödgning som gör att järnkarbiden i ohärdat stål dras ihop till “kulor” vilket ger ett mycket mjukt stål. Om stålet har en kolhalt under 0,9 % mjukglödgar man materialet mellan 700-723 °C. Om stålet har en kolhalt över 0,9 % mjukglödgar man materialet mellan 740-760 °C. Avkylningen av stålet efter mjukglödgningen skall ske mycket långsamt.