Nitrokarburering

Nitrokarburisering är en variant av nitreringsprocessen med ytligt härdningsskikt, lämplig för stål med krav på ökad slitstyrka och bättre hållfasthet. All stål kan nitrokarbureras, men resultatet är beroende av legeringshalten i materialet. Högre legeringshalt - högre hårdhet.

Nitrokarburering tillämpas till fördel på komponenter som t.ex. hydrauldetaljer, axlar och tappar etc.

Kontakta oss