SEGHÄRDNING

Värmebehandlingsmetoden för stål, bestående av snabb nedkylning i vatten eller olja från en temperatur över omvandlingstemperaturen med efterföljande anlöpning till en relativt hög temperatur (över 500 °C) varvid materialets seghet ökar, samtidigt som hårdheten minskar.

Metoden ger hög skillnad till flytgränsen/streckfasthet, och god duktilitet.

Om man bara austenitiserar och snabbkyler detaljen, kallar man processen för martensithärdning. Om man även genomför den efterföljande uppvärmningen, kallad anlöpning, kallar man det hela för en seghärdning. Genom att variera anlöpningstemperatur och anlöpningstid, kan man styra hårdhet och seghet hos materialet inom ganska vida gränser.

Slutresultatet är vid korrekt utförd seghärdning ett material med betydligt högre hårdhet än utgångsmaterialet och en något försämrad seghet. Ger bättre styrkeegenskaper än i normaliserat tillstånd.

Kontakta oss