VAKUUMHÄRDNING

Salahärdarnas vakuumavdelning har utökat sin ugnspark med en Ipsen Turbo Treater MFV 12 bar. Ugnsmått B 610, H 610, L 900 Charger, vikt upp till 800 kg.

Med vår nya ugn samt mycket kompetent personal är vi marknadsledande inom vakuumhärdning. Inga jobb är för svåra för oss.

En vakuumugn är en typ av ugn som kan värma material, vanligtvis metaller, till mycket höga temperaturer och genomföra processer såsom lödning, sintring och värmebehandling med hög konsekvens och låg föroreningsgrad.

I en vakumugn är produkten omgiven av ett vakuum. Frånvaro av luft eller andra gaser hindrar värmeöverföring med produkten genom konvektion och tar bort en föroreningskälla.

Några av fördelarna med en vakuumugn är:
• Enhetliga temperaturer i intervallet 1100-1500 °C.
• Temperaturen kan regleras inom ett litet område.
• Låg kontaminering av produkten av kol, syre och andra gaser.
• Snabb kylning (härdning) av produkten.
• Processen kan vara datorstyrd för att säkerställa metallurgisk repeterbarhet.

Uppvärmning av metall i för hög temperatur medför normalt snabbt oxidation, vilket är olämpligt. En vakuumugn tar bort syre och förhindrar att detta händer.

En ädelgas såsom argon, används normalt för att snabbt kyla den behandlade metallen tillbaka till icke-metallurgiska nivåer efter önskad process i ugnen. Denna tröga gas kan trycksättas till två gånger atmosfär eller mer, ut genom den heta zonen för att plocka upp värmen innan den passerar genom en värmeväxlare för att ta bort värme. Denna process upprepas tills önskad temperatur är uppnådd.

Kontakta oss