HÄRDNING

Härdning innebär att ett materials mekaniska egenskaper förbättras genom att dislokationsrörligheten i ett material kontrolleras.

När en metall går sönder sker detta genom att en spricka klyver materialet mer eller mindre snabbt. Denna spricka propagerar nästan uteslutande fram längs korngränserna, det vill säga i utrymmet mellan kornen. Varje gång sprickan möter ett korn kröks dess propagationslinje vilket bromsar spricktillväxten. Därför bromsas spricktillväxten av hinder i dess propagationsriktning.

Om kornen är små måste sprickan färdas i en krokigare bana vilket ger bättre mekaniska egenskaper. Små atomer i korngränsen kan också utgöra hinder för spricktillväxt.

Kontakta oss